Egeli Hukuk & Arabuluculuk Bürosu

Sermaye Piyasası Hukuku

 

Egeli Hukuk Bürosu Sermaye Hukuku Grubunun sunmuş olduğu hizmetlerden bazıları şunlardır:

– Sermaye piyasası kuruluşları ile halka açık şirketlerin Sermaye Piyasası Hukukundan doğan yükümlülükleri ve Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde yapacakları her türlü başvuru hususunda danışmanlık ve destek verilmesi,

– Şirketlerin ulusal ve uluslararası borsalarda halka arzı ve sermaye piyasası aracı ihraçları ile ilgili çalışmalar yapmak, bu konularda usuli işlemleri yürütmek ve ilgili kurumlardan izin almak,

– Şirket esas sözleşmelerinin sermaye piyasası hukukuna uygun olarak hazırlanması ve incelenmesi,

– Genel Kurul ve Yönetim Kurulu toplantı ve kararlarına ilişkin taslak ve tutanak hazırlanması, bunların mevzuata uygunluğunun kontrolü,

– Şirketlere Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyum konusunda hukuki danışmanlık sunulması ve faaliyetlerini mevzuata uygun yürütmeleri için her türlü destek sağlanması,

– Sermaye Piyasası ve Ticaret Hukuku mevzuatına aykırılıklar sonucu doğabilecek cezai, hukuki ve/veya idari sorumluluklar hususunda hukuki danışmanlık ve destek verilmesi,

– Borsa İstanbul bünyesinde yer alan piyasalarda işlem yapan bireysel ve kurumsal yatırımcıların yapmış oldukları işlemlerden doğan uyuşmazlıklar, Sermaye Piyasası Kurulu’nca şahıs ve şirketlere karşı yöneltilen manipülasyon iddiaları ve idari para cezalarına karşı hukuki başvurularda bulunmak,

– Şirketleri, sermaye piyasası kurumlarını, bireysel ve kurumsal yatırımcıları Sermaye Piyasası Kurulu ve Mahkemeler önünde temsil etmek.

 

Sermaye piyasaları üzerine yayınlarımız:

Gayrimenkul Sertifikaları: Tebliğ Değişikliğinin Getirdiği Yenilikler

Sermaye Piyasalarında Yatırımcıların Korunması

 

Arama Terimleri:

Sermaye Piyasası Hukuku

Sermaye Piyasası Kurulu

 

Haberler


16
MAY

FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNUNDA (TELİF HAKLARI YASASI) YAPILACAK OLAN DEĞİŞİKLİKLER MECLİSE SEVK EDİLDİ

Türkiye’de telif hakları yasası olarak bilinen 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanunu değişiklikleri 7 yılı geçen bir çalışma sonu tamamlanarak görüşülmek üzere TBMM ye sevk edildi. Yasa değişiklik çalışmaları uzun yıllardır devam etmekteydi. Değişiklik metnini hazırlayan kültür ve turizm bakanlığı geçen yıl yani 2017 yılı içinde bu çalışmalara hız vermiştir. Bakanlık bu değişiklikleri yaparken Avrupa Birliği direktiflerini ve son gelişmeleri esas almıştır. Türkiye’de bulunan eser sahipleri ,yayıncılar, yapımcılar ve icracı sanatçılar dan oluşan çalışma grupları ile görüş alışverişinde bulunulmuş ve neredeyse herkesin görüşü alınmıştır. Bakanlık titiz bir çalışma ile dengeleri sağlamaya eser ve hak sahiplerinin haklarını korumaya çalışmış ve yine kullanıcılarında haklarını gözetmeye azami itina göstermiştir.

16
MAY

Av. Abdullah EGELİ 6. Ulusal Yayın Kongresi'nde Görev Aldı

6.Ulusal Yayın Kongresi 10-11 Mayıs 2018 tarihlerinde Afyonkarahisar’da gerçekleştirildi. Kongreye tüm yayıncı yazar kuruluşları ilgili bakanlık yetkilileri katıldı.