Egeli Hukuk & Arabuluculuk Bürosu

Ankara Barosu FMR Hukuku Kurulu tarafından
düzenlenen Ülkemizde Patent Sisteminin İşleyişi
ve Patent Davaları Sempozyum’u, 10 Nisan 2015 Cuma
günü Ankara Barosu Eğitim Merkezi’nde (ABEM) yapıldı.

Egeli Hukuk & Arabuluculuk Bürosu

Verimli & Güvenilir Hukuki Çözümler

Faaliyet Alanlarımız:

- Fikri Mülkiyet Haklarının Takibi

- Basın Hukukundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar

- Ticari Şirketlerin Danışmanlık Hizmetleri

- Aile Hukukundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar

- Korsan ve Taklit Ürünlerin Hak Takibi

Fikri mülkiyet hukuku

AB, fikri mülkiyet hakları, telif haklarının hukuki olarak korunması ve ilgili haklarla uyumlu hale gelmesi için kurallar düzenlemiştir. Fikri mülkiyet haklarının hukuki korunması örneğin; patent ve markalar, tasarımlar, biyoteknik buluşlar ve farmasötik(eczacılıkla ilgili) gibi unsurları kapsamaktadır. Telif hakları ve ilgili hakların hukuki korunması ise örneğin; kitaplar, filmler, bilgisayar programları ve radyo-TV yayıncılığı gibi unsurları kapsamaktadır.

Türkiye bu alanda iyi bir hazırlık içerisinde. Önceki raporda tavsiye edilen hususlar doğrultusunda hazırlanan yeni Fikri Mülkiyet Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile AB Mevzuatı ile hukuki uyum süreci oldukça güzel bir gelişim gerçekleştirmiştir.

Türkiye, gelecek sene özellikle şu hususları gerçekleştirmelidir:

-AB Mevzuatı doğrultusunda bekleyen telif hakları mevzuatının kanunlaştırılması

-Fikri ve sınai mülkiyet ihlalleri ile mücadelede öngörülen müeyyidelerin geliştirilmesi

-Fikri mülkiyet hak sahipleri ile yapıcı diyalogların sürdürülmesi, korsancılık ve taklitçiliğe ilişki farkındalığın artırılması ve ekonomik büyüme için güçlü bir Fikri Mülkiyet Hakları koruma sisteminin faydalarına odaklanmak.

Devamını oku »

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.
KİŞİLERİN EN TEMEL HAKLARINDAN BİRİSİ KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASIDIR.GELİŞEN TEKNOLOJİ VE BU GELİŞMELERİN HAYATIN TÜM ALANINDA ETKİLİ OLMASINA PARALEL OLARAK KİŞİSEL VERİLERİN KULLANILMASI KAÇINILMAZ HALE GELMİŞTİR.BU DOĞRULTUDA HEM KİŞİSEL VERİLER KORUNMALI AYNI ZAMANDA DA KULLANILMALIDIR. İŞTE BU BİRLİKTELİKTEN ÇIKABİLECEK UYUŞMAZLIKLARI ÖNLEMEK VE KORUNMANIN TAM VE GÜVENLE YAPILABİLMESİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLEN KORUNMASINA İLİŞKİN KANUNİ DÜZENLEME YAPILMIŞTIR.
EGELİ HUKUK BÜROSU, KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUKUKİ ÇÖZÜMLER SUNMAKTA,HUKUKİ ÇÖZÜMLERİN YANINDA, UYGULAMAYA
YÖNELİK EĞİTİM VE  DANIŞMANLIK HİZMETİ DE VERMEKTEDİR.

Devamını oku »

Hizmetler

Egeli Hukuk Bürosu, yerli ve yabancı şirketlere, meslek birliklerine ve gerçek kişilere alanında uzman ve deneyimli kadrosuyla, fikri ve sınai mülkiyet hakları, bilişim hukuku, basın ve medya hukuku, ticaret ve şirketler hukuku, sermaye piyasası işlemleri, rekabet hukuku, kamu ihalesi ve özelleştirmeler, iş ve sosyal güvenlik hukuku, aile hukuku ile uluslararası hukuk ve tahkim konuları gibi geniş bir yelpazede avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Faaliyet Alanlarımız:

– Telif Hakları

– Islahçı Hakları

– Bilişim Hukuku

– Basın ve Medya Hukuku

– Şirket ve Ticaret Hukuku

– Sermaye Piyasası Hukuku

– Rekabet Hukuku

– Kamu İhale ve Özeleştirme Hukuku

– İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

– Aile Hukuku

– Uluslararası Hukuk ve Tahkim

 

Devamını oku »

Hukuki Danışmanlık ve Hak Takibi

Egeli Hukuk Bürosu, farklı alanlarda faaliyet gösteren birçok meslek birliği ve kuruluşun hukuk danışmanlığını yapmaktadır. Ayrıca, birçok yazar ve sanatçının da bireysel olarak hukuk danışmanlığını ve avukatlığını yapmakta olup, her türlü hak takibi işlemlerini yürütmektedir.

Egeli Hukuk Bürosu, fikri ve sınai mülkiyet hukuku kapsamında, konusunda uzman hukukçuları ve işin gerektirdiği deneyimle birlikte çok yönlü hizmet vermektedir. Büromuz, mahkemeler ve diğer mercilerde müvekkillerini temsil etmekte, ticari menfaatlerini korumaya yönelik hukuki koruma tedbirleri almakta ve geniş kapsamlı hukuki hizmetler sunmaktadır.

Bu kapsamda, telif hakları, marka, patent, ticari sırlar, tasarım ve haksız rekabet konularına ilişkin danışmanlık, dava, işlem takibi ve lisans başta olmak üzere müvekkillerimizin fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunmasına yönelik her türlü hukuki gereksinimlerine yanıt vermekteyiz.

Devamını oku »

Hakkımızda

1992 yılında Av. Abdullah Egeli tarafından kurulmuş olan büromuz, alanında uzman ekibiyle birlikte, meslek birlikleri adına telif hakları takibi, toplu hak takibi, taklit ve korsan ürünlerin takibi süreçlerini yürütmektedir.

Egeli Hukuk Bürosu, yerli ve yabancı şirketlere ve gerçek kişilere alanında uzman ve deneyimli kadrosuyla,  fikri ve sınai mülkiyet hakları, basın ve medya hukuku, bilişim hukuku, basın ve medya hukuku, ticaret ve şirketler hukuku, sermaye piyasası işlemleri, rekabet hukuku, kamu ihalesi ve özelleştirmeler, iş ve sosyal güvenlik hukuku, aile hukuku ile uluslararası hukuk ve tahkim konuları gibi geniş bir yelpazede avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Devamını oku »


Haberler


16
MAY

FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNUNDA (TELİF HAKLARI YASASI) YAPILACAK OLAN DEĞİŞİKLİKLER MECLİSE SEVK EDİLDİ

Türkiye’de telif hakları yasası olarak bilinen 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanunu değişiklikleri 7 yılı geçen bir çalışma sonu tamamlanarak görüşülmek üzere TBMM ye sevk edildi. Yasa değişiklik çalışmaları uzun yıllardır devam etmekteydi. Değişiklik metnini hazırlayan kültür ve turizm bakanlığı geçen yıl yani 2017 yılı içinde bu çalışmalara hız vermiştir. Bakanlık bu değişiklikleri yaparken Avrupa Birliği direktiflerini ve son gelişmeleri esas almıştır. Türkiye’de bulunan eser sahipleri ,yayıncılar, yapımcılar ve icracı sanatçılar dan oluşan çalışma grupları ile görüş alışverişinde bulunulmuş ve neredeyse herkesin görüşü alınmıştır. Bakanlık titiz bir çalışma ile dengeleri sağlamaya eser ve hak sahiplerinin haklarını korumaya çalışmış ve yine kullanıcılarında haklarını gözetmeye azami itina göstermiştir.

16
MAY

Av. Abdullah EGELİ 6. Ulusal Yayın Kongresi'nde Görev Aldı

6.Ulusal Yayın Kongresi 10-11 Mayıs 2018 tarihlerinde Afyonkarahisar’da gerçekleştirildi. Kongreye tüm yayıncı yazar kuruluşları ilgili bakanlık yetkilileri katıldı.

 


“Adalet kutup yıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan her şey onun etrafında döner.”  Konfüçyus

“Haksızlık yapıp tüm insanlarla birlikte olmaktansa, adaletli davranıp tek başına kalmak daha iyidir.”   Gandhi

“Hukuk ile medeniyet ve kültürleri arasında ahenk kuramayan cemiyetler bedbahttırlar.”   Falih Rıfkı Atay