Egeli Hukuk & Arabuluculuk Bürosu

İs ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Egeli Hukuk Bürosu olarak İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında sunduğumuz hizmetlerden bazıları şunlardır:

  • Şirketler için iş hukuku altyapısının kurulması ve denetlenmesi
  • İş Sözleşmelerinin hazırlanması,
  • İş ilişkisi devamında karşılaşılan sorunlara yönelik tutanak, savunma, ihtar ve sair yazılı belgelerin hazırlanması ve incelenmesi,
  • Toplu iş sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakerelerin yürütülmesi,
  • Sendika ve işveren ilişkilerinin yürütülmesi,
  • İş sağlığı ve güvenliği yönünden işletmelerin gerekli hazırlıkları yapmalarının sağlanması,
  • İş kazası, meslek hastalığı ve sair hallerde işveren haklarının korunmasına yönelik işlemlerin yapılması

Haberler


16
MAY

FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNUNDA (TELİF HAKLARI YASASI) YAPILACAK OLAN DEĞİŞİKLİKLER MECLİSE SEVK EDİLDİ

Türkiye’de telif hakları yasası olarak bilinen 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanunu değişiklikleri 7 yılı geçen bir çalışma sonu tamamlanarak görüşülmek üzere TBMM ye sevk edildi. Yasa değişiklik çalışmaları uzun yıllardır devam etmekteydi. Değişiklik metnini hazırlayan kültür ve turizm bakanlığı geçen yıl yani 2017 yılı içinde bu çalışmalara hız vermiştir. Bakanlık bu değişiklikleri yaparken Avrupa Birliği direktiflerini ve son gelişmeleri esas almıştır. Türkiye’de bulunan eser sahipleri ,yayıncılar, yapımcılar ve icracı sanatçılar dan oluşan çalışma grupları ile görüş alışverişinde bulunulmuş ve neredeyse herkesin görüşü alınmıştır. Bakanlık titiz bir çalışma ile dengeleri sağlamaya eser ve hak sahiplerinin haklarını korumaya çalışmış ve yine kullanıcılarında haklarını gözetmeye azami itina göstermiştir.

16
MAY

Av. Abdullah EGELİ 6. Ulusal Yayın Kongresi'nde Görev Aldı

6.Ulusal Yayın Kongresi 10-11 Mayıs 2018 tarihlerinde Afyonkarahisar’da gerçekleştirildi. Kongreye tüm yayıncı yazar kuruluşları ilgili bakanlık yetkilileri katıldı.