Egeli Hukuk & Arabuluculuk Bürosu

Şirketler ve Ticaret Hukuku

Egeli Hukuk Bürosu olarak, Şirketler ve Ticaret Hukuku alanında, müvekkillerimize şirketlerin kuruluş işlemlerinden, tüm faaliyetlerini ve işlemlerini hukuka uygun bir şekilde devam ettirmelerine ve sona erdirmelerine kadar geniş bir alanda danışmanlık, destek ve dava takip hizmeti vermekteyiz.

Uzman kadromuz ile bu alanda sunduğumuz hizmetlerden bazıları şunlardır:

 • Türkiye’de şirket kuruluşu işlemleri, yabancı ve yerli şirketlerin Türkiye’de şube ve/veya irtibat bürosu kuruluşlarının gerçekleştirilmesi,
 • Türk şirketlerin yurtdışında şirket kuruluşlarına ilişkin olarak yabancı bürolarla işbirliği içinde çalışarak işlemlerin takibi ve sonuçlandırılmasına ilişkin hukuki destek hizmetleri sunulması,
 • Şirketlerin kurumsal işleyişine ilişkin danışmanlık verilmesi, şirket ana sözleşmelerinin hazırlanması, şirket yönetim kurulu kararlarının, imza sirkülerinin ve benzeri kurumsal dokümanların hazırlanması,
 • Şirket pay sahipleri haklarının düzenlenmesi,
 • Hisse devir sözleşmelerinin, hissedarlar (pay sahipleri) sözleşmelerinin, oy sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi,
 • Şirket genel kurul toplantılarının organize edilmesi,
 • Şirketlerin sermaye artışı ve sermaye azalışı işlemlerine ilişkin hukuki danışmanlık ve destek hizmetlerinin verilmesi,
 • Birleşme ve devralma anlaşmalarının yapılması, durum tespiti (due diligence) çalışmalarının yapılması ve durum tespit raporlarının hazırlanması, birleşme ve devralmalar ile ilgili her türlü belgenin hazırlanması,
 • İş ortaklığı (Joint Venture) ve konsorsiyum sözleşmelerinin hazırlanması ve incelenmesi,
 • Şirket yöneticilerinin (müdürler ve yönetim kurulu üyeleri) cezai ve hukuki sorumluluğu, şirket varlıklarının devri konularına ilişkin hukuki danışmanlık verilmesi,
 • Konkordato, iflasın ertelenmesi, yeniden yapılandırma konularında hukuki destek verilmesi ve şirket tasfiyesi işlemlerinin yapılandırılması,
 • Şirketlere kurumsal yönetim ilkeleri ve bunlara uyum konusunda hukuki destek hizmetlerinin verilmesi,
 • Üretim, lisans, kiralama, faktoring, franchising, acente, distribütörlük anlaşmaları dahil olmak üzere her türlü ticari sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi ve sözleşme ihlallerine ilişkin dava takibi
 • Halka arz, borçlanma aracı ihracı ve her türlü Sermaye Piyasası Kurulu işlemleri
 • Haksız rekabet davaları

 

 

 

Arama terimleri
Şirket hukuku Avukat
Şirket Hukuk Danışmanlığı
Fikri Sınai Haklar Avukat
Fikri Mülkiyet

Haberler


16
MAY

FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNUNDA (TELİF HAKLARI YASASI) YAPILACAK OLAN DEĞİŞİKLİKLER MECLİSE SEVK EDİLDİ

Türkiye’de telif hakları yasası olarak bilinen 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanunu değişiklikleri 7 yılı geçen bir çalışma sonu tamamlanarak görüşülmek üzere TBMM ye sevk edildi. Yasa değişiklik çalışmaları uzun yıllardır devam etmekteydi. Değişiklik metnini hazırlayan kültür ve turizm bakanlığı geçen yıl yani 2017 yılı içinde bu çalışmalara hız vermiştir. Bakanlık bu değişiklikleri yaparken Avrupa Birliği direktiflerini ve son gelişmeleri esas almıştır. Türkiye’de bulunan eser sahipleri ,yayıncılar, yapımcılar ve icracı sanatçılar dan oluşan çalışma grupları ile görüş alışverişinde bulunulmuş ve neredeyse herkesin görüşü alınmıştır. Bakanlık titiz bir çalışma ile dengeleri sağlamaya eser ve hak sahiplerinin haklarını korumaya çalışmış ve yine kullanıcılarında haklarını gözetmeye azami itina göstermiştir.

16
MAY

Av. Abdullah EGELİ 6. Ulusal Yayın Kongresi'nde Görev Aldı

6.Ulusal Yayın Kongresi 10-11 Mayıs 2018 tarihlerinde Afyonkarahisar’da gerçekleştirildi. Kongreye tüm yayıncı yazar kuruluşları ilgili bakanlık yetkilileri katıldı.