Egeli Hukuk & Arabuluculuk Bürosu

Kamu İhale ve Özelleştirme Hukuku

Egeli Hukuk Bürosu olarak Kamu İhaleleri ve Özelleştirmelerle ilgili sunmakta olduğumuz hizmetler aşağıda özetlenmiştir:

  • 4734 Sayılı Kanuna tabi mal ve hizmet alım ihaleleri, yapım işleri ihaleleri ve danışmanlık ihaleleri konularında müvekkillerine hukuki danışmanlık hizmetleri sunulması, ihale dokümanlarının ve şartlarının tetkiki, kamu ihalelerinden yasaklama kararlarına karşı itiraz ve dava yollarına başvurulması, Kamu İhale Kurumu’na başvurularda bulunulması,
  • Özelleştirme ihalelerinin tüm süreçleri boyunca müvekkil şirketlere hukuki danışmanlık hizmetleri sunulması, ihale dokümanlarının hazırlanması ve tetkiki,
  • Kamu otoriteleri ve özel şirketlerle müzakerelerin yürütülmesi,
  • Kamu ihalelerine ve özelleştirmelere katılma ve yeterlilik şartlarının incelenmesi ve ilgili hukuki tavsiyelerde bulunulması,
  • Kamu ihalelerine girecek şirketlerin konsorsiyum veya iş ortaklığı olarak ihalelere katılabilmesi için gerekli sözleşmelerin hazırlanması ve hukuki değerlendirmelerin yapılması,
  • Özelleştirme kapsamındaki şirketlerin malvarlıklarının incelenmesi, hukuki risk ve durum tespit raporlarının hazırlanması,
  • Özelleştirmeye ilişkin yatırım anlaşmalarının ve devir sözleşmelerinin müzakeresi ve revizyonu.

 

Haberler


16
MAY

FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNUNDA (TELİF HAKLARI YASASI) YAPILACAK OLAN DEĞİŞİKLİKLER MECLİSE SEVK EDİLDİ

Türkiye’de telif hakları yasası olarak bilinen 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanunu değişiklikleri 7 yılı geçen bir çalışma sonu tamamlanarak görüşülmek üzere TBMM ye sevk edildi. Yasa değişiklik çalışmaları uzun yıllardır devam etmekteydi. Değişiklik metnini hazırlayan kültür ve turizm bakanlığı geçen yıl yani 2017 yılı içinde bu çalışmalara hız vermiştir. Bakanlık bu değişiklikleri yaparken Avrupa Birliği direktiflerini ve son gelişmeleri esas almıştır. Türkiye’de bulunan eser sahipleri ,yayıncılar, yapımcılar ve icracı sanatçılar dan oluşan çalışma grupları ile görüş alışverişinde bulunulmuş ve neredeyse herkesin görüşü alınmıştır. Bakanlık titiz bir çalışma ile dengeleri sağlamaya eser ve hak sahiplerinin haklarını korumaya çalışmış ve yine kullanıcılarında haklarını gözetmeye azami itina göstermiştir.

16
MAY

Av. Abdullah EGELİ 6. Ulusal Yayın Kongresi'nde Görev Aldı

6.Ulusal Yayın Kongresi 10-11 Mayıs 2018 tarihlerinde Afyonkarahisar’da gerçekleştirildi. Kongreye tüm yayıncı yazar kuruluşları ilgili bakanlık yetkilileri katıldı.