Egeli Hukuk & Arabuluculuk Bürosu

Bilişim ve Yazılım Hukuku

Egeli Hukuk Bürosu, özellikle Bilgi Teknolojileri ve AR-GE şirketlerine yönelik olarak Bilgi Teknolojileri Hukuku, AR-GE Mevzuatı, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Serbest Bölgeler mevzuatı, danışmanlık, lisanslama, muafiyetler, istisnalar ve fikri mülkiyet hakları yönetimi konularında hukuki hizmet sağlamaktadır.

Güncel hukuki sorunlar özellikle yazılım imal sözleşmelerinden kaynaklanmaktadır. Yazılım imali için yapılan siparişlerde ya da anlaşmalarda hukuki eksiklikler sıklıkla görüldüğünden hem yazılımcı yönünden hem de hizmet alan yönünden ciddi problemler doğmaktadır. Yargılama süreçleri uzun olduğundan öncelikle sözleşme yapılırken ciddi bir özen gösterilmeli ve yazılımın imali safhasında da sözleşmeye göre denetim yapılmalıdır. Çıkan uyuşmazlıklarda hak kaybına uğramamak ve yargılamanın hızla bitirilmesi için çok hızlı bir şekilde mevcut durumun tespiti yapılmalıdır. Egeli Hukuk Bürosu olarak imal sözleşmeleri takibi ve sözleşmenin eksiksiz olarak uygulanıp uygulanmadığı, yazılım sözleşmeye uygun olarak tamamlanıp teslim edilip edilmediği, yapılan yazılımın Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca haklarının kimde olacağı ve yazılım üzerinde değişiklik yapılıp yapılamayacağı konusunda danışmanlık ve destek hizmetleri sunmaktadır.

Ayrıca internet içerik ve yer sağlayıcıları, e-ticaret şirketlerine yönelik hukuki danışmanlık, hukuki altyapının oluşturulması ve internet yoluyla oluşan ihlallerin takibi ve sonuçlandırılması konularında hizmet vermekteyiz.

 

Bilişim konularındaki hak takibi uzman, tecrübeli ekibimiz yanı sıra fikri haklar konusunda bilgi sahibi bilgisayar mühendisi danışmanlarımız ile takip edilmektedir.

Bilgisayar Mühendisi uzman danışmanlarımız ile ilk andan itibaren takip edilerek teknik olarak sıkıntı yaşamadan konular takip edilmektedir.

 

 

 

 

Arama terimleri
Bilişim Avukat
Bilişim Fikri Sınai Haklar Avukat
Yazılım Fikri Mülkiyet
Korsan Yazılım ve takibi
Bilgisayar yazılım imal sözleşmeleri
Bilgisayar hizmet sözleşmeleri
Bilgisayar yazılım lisans sözleşmeleri

Haberler


16
MAY

FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNUNDA (TELİF HAKLARI YASASI) YAPILACAK OLAN DEĞİŞİKLİKLER MECLİSE SEVK EDİLDİ

Türkiye’de telif hakları yasası olarak bilinen 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanunu değişiklikleri 7 yılı geçen bir çalışma sonu tamamlanarak görüşülmek üzere TBMM ye sevk edildi. Yasa değişiklik çalışmaları uzun yıllardır devam etmekteydi. Değişiklik metnini hazırlayan kültür ve turizm bakanlığı geçen yıl yani 2017 yılı içinde bu çalışmalara hız vermiştir. Bakanlık bu değişiklikleri yaparken Avrupa Birliği direktiflerini ve son gelişmeleri esas almıştır. Türkiye’de bulunan eser sahipleri ,yayıncılar, yapımcılar ve icracı sanatçılar dan oluşan çalışma grupları ile görüş alışverişinde bulunulmuş ve neredeyse herkesin görüşü alınmıştır. Bakanlık titiz bir çalışma ile dengeleri sağlamaya eser ve hak sahiplerinin haklarını korumaya çalışmış ve yine kullanıcılarında haklarını gözetmeye azami itina göstermiştir.

16
MAY

Av. Abdullah EGELİ 6. Ulusal Yayın Kongresi'nde Görev Aldı

6.Ulusal Yayın Kongresi 10-11 Mayıs 2018 tarihlerinde Afyonkarahisar’da gerçekleştirildi. Kongreye tüm yayıncı yazar kuruluşları ilgili bakanlık yetkilileri katıldı.