Egeli Hukuk & Arabuluculuk Bürosu

Fikri mülkiyet hukuku

AB, fikri mülkiyet hakları, telif haklarının hukuki olarak korunması ve ilgili haklarla uyumlu hale gelmesi için kurallar düzenlemiştir. Fikri mülkiyet haklarının hukuki korunması örneğin; patent ve markalar, tasarımlar, biyoteknik buluşlar ve farmasötik(eczacılıkla ilgili) gibi unsurları kapsamaktadır. Telif hakları ve ilgili hakların hukuki korunması ise örneğin; kitaplar, filmler, bilgisayar programları ve radyo-TV yayıncılığı gibi unsurları kapsamaktadır.

Türkiye bu alanda iyi bir hazırlık içerisinde. Önceki raporda tavsiye edilen hususlar doğrultusunda hazırlanan yeni Fikri Mülkiyet Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile AB Mevzuatı ile hukuki uyum süreci oldukça güzel bir gelişim gerçekleştirmiştir.

Türkiye, gelecek sene özellikle şu hususları gerçekleştirmelidir:

-AB Mevzuatı doğrultusunda bekleyen telif hakları mevzuatının kanunlaştırılması

-Fikri ve sınai mülkiyet ihlalleri ile mücadelede öngörülen müeyyidelerin geliştirilmesi

-Fikri mülkiyet hak sahipleri ile yapıcı diyalogların sürdürülmesi, korsancılık ve taklitçiliğe ilişki farkındalığın artırılması ve ekonomik büyüme için güçlü bir Fikri Mülkiyet Hakları koruma sisteminin faydalarına odaklanmak.

Haberler


16
MAY

FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNUNDA (TELİF HAKLARI YASASI) YAPILACAK OLAN DEĞİŞİKLİKLER MECLİSE SEVK EDİLDİ

Türkiye’de telif hakları yasası olarak bilinen 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanunu değişiklikleri 7 yılı geçen bir çalışma sonu tamamlanarak görüşülmek üzere TBMM ye sevk edildi. Yasa değişiklik çalışmaları uzun yıllardır devam etmekteydi. Değişiklik metnini hazırlayan kültür ve turizm bakanlığı geçen yıl yani 2017 yılı içinde bu çalışmalara hız vermiştir. Bakanlık bu değişiklikleri yaparken Avrupa Birliği direktiflerini ve son gelişmeleri esas almıştır. Türkiye’de bulunan eser sahipleri ,yayıncılar, yapımcılar ve icracı sanatçılar dan oluşan çalışma grupları ile görüş alışverişinde bulunulmuş ve neredeyse herkesin görüşü alınmıştır. Bakanlık titiz bir çalışma ile dengeleri sağlamaya eser ve hak sahiplerinin haklarını korumaya çalışmış ve yine kullanıcılarında haklarını gözetmeye azami itina göstermiştir.

16
MAY

Av. Abdullah EGELİ 6. Ulusal Yayın Kongresi'nde Görev Aldı

6.Ulusal Yayın Kongresi 10-11 Mayıs 2018 tarihlerinde Afyonkarahisar’da gerçekleştirildi. Kongreye tüm yayıncı yazar kuruluşları ilgili bakanlık yetkilileri katıldı.