Egeli Hukuk & Arabuluculuk Bürosu

Fikri Mülkiyet Hukuku

AB, fikri mülkiyet hakları, telif haklarının hukuki olarak korunması ve ilgili haklarla uyumlu hale gelmesi için kurallar düzenlemiştir. Fikri mülkiyet haklarının hukuki korunması örneğin; patent ve markalar, tasarımlar, biyoteknik buluşlar ve farmasötik(eczacılıkla ilgili) gibi unsurları kapsamaktadır. Telif hakları ve ilgili hakların hukuki korunması ise örneğin; kitaplar, filmler, bilgisayar programları ve radyo-TV yayıncılığı gibi unsurları kapsamaktadır.

Türkiye bu alanda iyi bir hazırlık içerisinde. Önceki raporda tavsiye edilen hususlar doğrultusunda hazırlanan yeni Fikri Mülkiyet Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile AB Mevzuatı ile hukuki uyum süreci oldukça güzel bir gelişim gerçekleştirmiştir.

Türkiye, gelecek sene özellikle şu hususları gerçekleştirmelidir:

-AB Mevzuatı doğrultusunda bekleyen telif hakları mevzuatının kanunlaştırılması

-Fikri ve sınai mülkiyet ihlalleri ile mücadelede öngörülen müeyyidelerin geliştirilmesi

-Fikri mülkiyet hak sahipleri ile yapıcı diyalogların sürdürülmesi, korsancılık ve taklitçiliğe ilişki farkındalığın artırılması ve ekonomik büyüme için güçlü bir Fikri Mülkiyet Hakları koruma sisteminin faydalarına odaklanmak.

Telif hakları ve (telif haklarının)komşu haklarına ilişkin, taslak halindeki telif hakları yasasının kanunileştirilme süreci devam etmektedir. Toplu hak yönetimi de yeni telif hakları yasasının, özellikle yabancı üreticilere ilişkin olarak, kamuya gösterim hakkı(Bir film ya da videonun-medyanın kamuya açık şekilde gösterilmesi hakkı) ve çoğaltım haklarına değinmesi gereken, öne çıkan bir sorun olarak devam etmektedir.

Yeni Fikri Mülkiyet Yasası, Ocak 2017’de yürürlüğe girmiştir. İlgili uygulayıcı düzenlemeler de Nisan 2017’de yürürlüğe girmiştir. Yasa, marka ve tasarımla ilgili fikri mülkiyet haklarındaki AB mevzuatına uyumu daha iyi şekilde hüküm altına almış ve Türk Fikri Mülkiyet Hakları sistemini uluslararası anlaşmalar ve uygulamalar doğrultusunda güncellemiştir. Yeni yasa, basitleştirilmiş tescil süreçlerini getirmiştir. Yeni yasa, biyoteknolojik buluşlar için özel hükümler içermemektedir. Temmuz 2017’de, kamu personelinin tüm Fikri Mülkiyet Hakları konusunda eğitilmesinden sorumlu olan bir Fikri Mülkiyet Hakları Akademisi kurulmuştur. Mayıs 2017’de Türk Patent ve Marka Kurumu Patent Vekilleri ve Marka Vekilleri Meslek Kuralları ve Disiplin Yönetmeliği yürürlüğe girmiştir. Bu tüzük, Türk Patent ve Marka Kurumu’na kayıtlı olan marka ve patent vekillerinin sorumluluklarına ilişkin bir hukuki boşluğu tamamlamıştır. Türk Patent ve Marka Kurumu marka tescil hizmeti hususunda Fikri Mülkiyet Hak sahipleri ve temsilcileri ile müzakere ve istişarelerini artırmıştır.

Yargısal yaptırım hususunda yeni Fikri Mülkiyet Yasası, AB Yaptırım Direktifi ile hukuki uyum sürecini daha ileri seviyeye taşımayı amaçlamaktadır. Bununla birlikte güncel/fiili yaptırımların, hala yüksek seviyede bulunan fikri mülkiyet hakları ihlalleri ve taklitçilik ile korsancılık faaliyetleri kadar, kuvvetlendirilmesi gerekmektedir. Hızlandırılmış imha yöntemlerinin uygulamasının ve Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemelerinin fonksiyonlarının geliştirilmesi gerekmektedir. 2016 yılında gümrük kontrollerinde gümrük memurları tarafından yakalanan korsan ürünlerinin sayısı, 2015 yılına kıyasla %35 artış göstermiştir.

Haberler


16
MAY

FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNUNDA (TELİF HAKLARI YASASI) YAPILACAK OLAN DEĞİŞİKLİKLER MECLİSE SEVK EDİLDİ

Türkiye’de telif hakları yasası olarak bilinen 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanunu değişiklikleri 7 yılı geçen bir çalışma sonu tamamlanarak görüşülmek üzere TBMM ye sevk edildi. Yasa değişiklik çalışmaları uzun yıllardır devam etmekteydi. Değişiklik metnini hazırlayan kültür ve turizm bakanlığı geçen yıl yani 2017 yılı içinde bu çalışmalara hız vermiştir. Bakanlık bu değişiklikleri yaparken Avrupa Birliği direktiflerini ve son gelişmeleri esas almıştır. Türkiye’de bulunan eser sahipleri ,yayıncılar, yapımcılar ve icracı sanatçılar dan oluşan çalışma grupları ile görüş alışverişinde bulunulmuş ve neredeyse herkesin görüşü alınmıştır. Bakanlık titiz bir çalışma ile dengeleri sağlamaya eser ve hak sahiplerinin haklarını korumaya çalışmış ve yine kullanıcılarında haklarını gözetmeye azami itina göstermiştir.

16
MAY

Av. Abdullah EGELİ 6. Ulusal Yayın Kongresi'nde Görev Aldı

6.Ulusal Yayın Kongresi 10-11 Mayıs 2018 tarihlerinde Afyonkarahisar’da gerçekleştirildi. Kongreye tüm yayıncı yazar kuruluşları ilgili bakanlık yetkilileri katıldı.